بسته های پیشنهادی ما

منوی شماره 4

منوی شماره 4

50% زرشک پلو با مرغ (خلال پسته، روغن کرمانشاهی)

50% باقالا پلو با گوشت بره (خلال پسته، روغن کرمانشاهی، برنج درجه یک ایرانی)

سالاد فصل

نوشابه قوطی

دسر کرم ژله

توضیحات کامل
منوی شماره 5

منوی شماره 5

50% باقالا پلو با گوشت بره (خلال پسته، روغن کرمانشاهی، برنج درجه یک ایرانی)

50% جوجه کباب مخصوص (خلال پسته، روغن کرمانشاهی، برنج درجه یک ایرانی)

سالاد فصل

نوشابه قوطی

دسر کرم ژله

توضیحات کامل
منوی شماره 6

منوی شماره 6

50% زرشک پلو با مرغ (خلال پسته، روغن کرمانشاهی)

50% باقالا پلو با گوشت بره (خلال پسته، روغن کرمانشاهی)

50% جوجه کباب مخصوص (خلال پسته، روغن کرمانشاهی، برنج درجه یک ایرانی)

سالاد فصل

نوشابه قوطی

دسر کرم ژله

توضیحات کامل
منوی شماره 1 (سلف سرویس)

منوی شماره 1 (سلف سرویس)

زرشک پلو با مرغ          چلوی زعفرانی              سالاد فصل

شیرین پلو با مرغ         ته چین                         سالاد روس

باقالاپلو با گوشت         ماهی قزل آلا                دسر ژله

آلبالو پلو                    خوراک جوجه چینی         کرم کارامل

خورشت فسنجان        سالاد اندونزی               نوشابه قوطی

توضیحات کامل

تمامی حقوق این وب سایت برای رویال کلاسیک محفوظ می باشد